Kindertherapie Soest

Spelen is leren, leren is spelen

Vergoedingen

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. We staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Kinderoefentherapie is direct toegankelijk (DTO).

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.  Het onderzoeksverslag zal na goedkeuring van ouders, naar de huisarts gaan.

Wanneer kinderoefentherapie op school plaatsvindt, geldt het protocol ‘kinderoefentherapie op scholen’. Er is dan wel eerst een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts nodig.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat er 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle behandelindicaties. Kinderoefentherapie voor kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling wordt volledig vergoed (soms is hiervoor wel een chronische machtiging van uw zorgverzekeraar nodig). Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering en het aantal behandelingen dat zal worden vergoedt U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

Wilt u de behandeling afzeggen? Doe dit dan op tijd. Bij annulering binnen 24 uur voor de behandeling brengen we 75% van het behandeltarief in rekening. Deze kosten komen voor eigen rekening en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.Tarieven

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, of als uw aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden vanaf 01-01-2023 onderstaande tarieven.