Kindertherapie Soest

Spelen is leren, leren is spelen

Sensorische informatieverwerking 

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie via de zintuigen op
te nemen, te selecteren en aan elkaar te koppelen. Deze informatie komt uit ons
eigen lichaam en uit onze omgeving. Door onze ogen, oren, evenwichtsorgaan, spier-
en gewrichtsgevoel, reuk, smaak en tast worden prikkels ontvangen en verder
verwerkt in ons centraal zenuwstelsel. Dit gebeurt bij ieder mens de hele dag door,
zodat we geïnformeerd blijven en in staat zijn op een goede manier te reageren. De
sensorische informatieverwerking vormt de basis van de motoriek, het leervermogen
en het sociaal emotioneel functioneren.

Problemen in de sensorische informatieverwerking kunnen er heel divers uit zien.
Het kind kan hyperactief zijn en moeite hebben om stil te zitten of juist weinig
bewegen en daardoor afwezig of moe ogen. Regelmatig zijn er daarnaast
moeilijkheden met de grove en fijne motoriek. In hun gedrag kunnen kinderen
impulsief zijn en snel afgeleid raken. Hierdoor is het vaak lastig om taken te plannen,
organiseren en af te ronden. Andere kinderen kunnen moeite hebben met nieuwe
situaties wat zich uit in het vermijden van bepaalde prikkels of sneller dan anderen
boos, gefrustreerd of angstig reageren.

Voorbeelden van kinderoefentherapeutische hulpvragen gerelateerd aan de
sensorische informatieverwerking:

  • regelmatig vallen/botsen/stoten/struikelen
  • van streek raken tijdens dagelijkse verzorging als aankleden, haren wassen/knippen,
  • nagels knippen, tanden poetsen
  • moeite hebben met stilzitten en continu in beweging zijn
  • passief zijn en snel vermoeid raken bij bewegen
  • moeite hebben met het organiseren en uitvoeren van taken thuis of op school bijvoorbeeld knutselwerkjes of aankleden
Specialisaties
Wij ondersteunen uw kind op de volgende aandachtsgebieden

Motoriek

Op veel gebieden van de ontwikkeling heeft uw kind motorische vaardigheden nodig. Niet elk kind ontwikkelt die automatisch

Schrijven

Digitalisering of niet: leren schrijven heeft invloed op het leren lezen en andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen.

Houding

Juist op jonge leeftijd is het van belang dat kinderen een goede houding ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf.

Sensorische informatieverwerking

Onhandigheid, angsten, vaak vallen etc kunnen wijzen op een gebrekkige sensorische informatieverwerking