Kindertherapie Soest

Spelen is leren, leren is spelen

Schrijven

Ook al wordt er veel gedaan met digitale middelen, schrijven blijft belangrijk. Het schrijven is van grote invloed op het leren lezen en spelling en is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven. Hierdoor kan het zijn dat een kind veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo van de klas. Ook komt het geregeld voor dat een kind een zere hand krijgen omdat hij of zij een krampachtige pengreep heeft.  Niet goed kunnen schrijven kan een negatief effect hebben op leervakken op school en op het zelfbeeld van een kind.

Het is belangrijk dat er tijdig aandacht is voor schrijfproblemen zodat deze kunnen verminderen of worden opgelost. Om te kijken of een kind klaar is voor het schrijven in groep 3, kan in groep 2 een schrijfrijpheidonderzoek worden gedaan.

Specialisaties
Wij ondersteunen uw kind op de volgende aandachtsgebieden

Motoriek

Op veel gebieden van de ontwikkeling heeft uw kind motorische vaardigheden nodig. Niet elk kind ontwikkelt die automatisch

Schrijven

Digitalisering of niet: leren schrijven heeft invloed op het leren lezen en andere leerdomeinen, zoals taal en rekenen.

Houding

Juist op jonge leeftijd is het van belang dat kinderen een goede houding ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf.

Sensorische informatieverwerking

Onhandigheid, angsten, vaak vallen etc kunnen wijzen op een gebrekkige sensorische informatieverwerking