Kindertherapie Soest

Spelen is leren, leren is spelen

Klantervaringsonderzoek

Er wordt doorlopend onderzoek gedaan naar klantervaring. Op deze manier willen wij en de zorgverzekeraars inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.